Innerstaden - Innerstaden 1:12 m.fl. (Folkungavallen)

Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:12 m.fl. (Folkungavallen)

Detaljplanen omfattar gator och kvarter runt den nya simhallen. Detaljplanen är utformad för att möjliggöra en naturlig förlängning av innerstadens bebyggelse, där gatunätet länkar till omgivande stadsstruktur.

Detaljplanen medger byggrätt för fem nya kvarter. Ett av kvarteren ger plats åt en grundskola för 350 elever. Ett kvarter rymmer en större allmän parkeringsanläggning. Utgångspunkten är att skapa tydligt avgränsade kvarter med lokaler i bottenvåningar. Planen bedöms rymma upp till 500 bostäder.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i februari 2016.

Granskning genomförd

Samråd pågick 8 maj – 18 juni 2017. Information- och samrådsmöte hölls den 22 maj  2017. Granskning av detaljplan pågick 19 februari - 11 mars 2018.

Planskede

Samråd och granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Avdelningschef Christian Wintenby som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (23, 27 och 30 december, klockan 07:30-14:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019