Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 11:226 m.fl.

Detaljplan i Linghem för Himna 11:226 m.fl. (Ica Himnahallen)

I och med att Linghem växer är det viktigt att ortens centrum följer med i utvecklingen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Ica Supermarket som är en del av Linghems centrum med 500 kvm samt anordna ytterligare parkeringar som täcker kundbehovet. Området är idag planlagt för centrumverksamhet vilket innebär att ingen avvikelse sker genom den nya planläggningen.  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Linghem (2011).

Granskning genomförd

Samråd pågick 5 december 2016 - 16 januari 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 15 december 2016. Granskning pågick 24 april - 14 maj 2017.

Planskede

Samråd och granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 april 2019