Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Björkö 3:11 m.fl.

Ny bostadsbebyggelse föreslås i detaljplan för del av Björkö 3:11 m.fl. i Ljungsbro.

 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av Björkö 3:11 på ett sätt som passar in i den befintliga bebyggelsen och med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Ett syfte med planen är också att öka mångfalden av bostadstyper avseende bostadsstorlek och utformning i denna del av Ljungsbro. Detaljplanen möjliggör en byggnation om ca 16 bostäder i form av par-, rad eller kedjehus.
 

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Ljungsbro och Berg.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
 
Samråd pågick 20 mars-1 maj 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 29 mars 2017. Granskning pågick 22 september-19 oktober 2021.
 

Justering

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. I det här skedet är planförslaget ofta så pass väl genomarbetat att eventuella förändringar av detaljplaneförslaget små.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: