Vasastaden - Anders 8

Detaljplan i Vasastaden för Anders 8

Gällande plan anger markanvändningen Handel. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet inom fastigheten Anders 8. Detaljplanens syfte är att säkerställa pågående markanvändning genom att utöka tillåten markanvändning till Handel, Kontor samt Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Detaljplanen syftar också till att skydda befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Planförslaget stämmer väl överens med intentionerna i Översiktsplan för staden Linköping från 2010 och tillägg till översiktsplanen Utvecklingsplan för Linköpings innerstad från 2016.

Samråd pågick 1 april - 24 april 2020.

Granskning

Granskning pågår 29 maj - 14 juni 2020.

Planhandlingarna finner du digitalt längre ner på denna sida. Under granskningstiden finns planhandlingarna även utställda hos Kontakt Linköping på stadsbiblioteket.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Samhällbyggnadsnämndens diarium, via post eller e-post senast den 14 juni 2020.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
samhällsbyggnadsnämndens diarium

Skicka e-post till Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din e-postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: