Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Stora Sjögestad 20:15 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för del av Stora Sjögestad 20:15 m.fl.

Detaljplanen medger blandad småhusbebyggelse samt två mindre flerbostadshus. Fullt utbyggt kan området rymma upp till ca 100 bostäder. Dessutom innehåller planen en skola som ska kunna växa utifrån samhällets behov, från förskola till som mest en grundskola för 350 elever i låg- och mellanstadium. I detaljplanen avsätts också allmänna ytor för lek och rekreation.

Samråd pågick 5 december 2018 – 15 januari 2019. Informations- och samrådsmöte hölls den 18 december 2018. Granskning pågick 18 november - 16 december 2019.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 12 februari 2020 § 25. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 24 februari 2020. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 17 mars 2020.

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 mars 2020