Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - Guldfisken 10

Detaljplan i Skäggetorp för del av Guldfisken 10 (Skäggetorp centrum)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i en befintlig åttavåningsbyggnad vid Skäggetorp centrum som idag inrymmer kontor och verksamheter. Möjligheten till verksamheter i bottenvåningen ska finnas kvar för att bidra med liv och rörelse till platsen.

Samråd pågick 1 oktober - 29 oktober 2019. Samrådsmöte hölls 17 oktober 2019. Granskning pågick 4 maj - 25 maj 2020.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 juni 2020 § 111. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 31 juli 2020. Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 24 augusti 2020.

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen togs fram med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:90

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din e-postadress.

Till e-postformulär för Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 3 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: