Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplan i Berga för del av Lantvärnsmannen 1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för komplettering av bostäder inom del av fastigheten Lantvärnsmannen 1 m.fl. Planen prövar en förtätning i innerstadsnära läge med flerbostadshus i 4-10 våningar med möjlighet till parkering i de två nedersta våningarna. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till den karaktäristiska 60-talsbebyggelsen i närområdet samt till omgivande naturvärden.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 augusti - 27 september 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 11 september 2019.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 september 2019