Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl. - Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl.

Härmed informeras om avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tillhörande detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4.

På grund av de åtgärder som kommunen avser göra i Åsmestaddiket samt planområdets lokalisering i nära anslutning till tre Natura 2000-områden, har kommunen i samförstånd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att tillståndsansökningar för vattenverksamhet och Natura 2000 krävs. Ansökningarna fordrar att två MKB tas fram, vilka blir bilagor till tillståndsansökningarna som prövas av Mark- och miljödomstolen respektive Länsstyrelsen.

Kommunen har samrått förslagen till avgränsningarna av MKB med fastighetsägare, hyresgäster, arrendatorer, föreningar och myndigheter som anses vara berörda. Nu samråds avgränsningarna även med allmänheten.

Samråd genomfört

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2019