Djurgården - Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplanen säkerställer en utbyggnad av stadsdelen Djurgården. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 2500 bostäder samt service och verksamheter i en stadsstruktur där naturen integreras. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför genomförts.
 

Samråd genomfört

Samråd pågick 18 juni - 30 september 2018. Informations- och samrådsmöte hölls 28 augusti och 11 september 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Åsa Westergren

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Åsa Westergren

E-post: Asa.Westergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 63

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018