Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Näsby 5:55 m.fl.

Detaljplan i Ekängen för Näsby 5:55 m.fl.

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse, huvudsakligen i form av rad-, par-, kedjehus och friliggande villor men också mindre lägenhetshus/stadsradhus, en förskola och ett gruppboende. Antalet bostäder uppgår till cirka 200-250 bostadsenheter beroende på vilken typ av hus som byggs och storleken på fastigheterna. Detaljplanen möjliggör även en ny uppsamlingsgata som ansluter till Ekängsvägen och en dagvattenkanal.

Samråd genomfört

Samråd pågick 16 december 2019 - 31 januari 2020. Informations- och samrådsmöte hölls den 9 januari 2020.

Planskede

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emma Seidegren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2020