Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Risgrynet 1 m.fl.

Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. (Ekholmsvägen)

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 4-6 våningar på mark som idag används för bilparkering. Detaljplanen syftar till att försörja en ökande befolkning med bostäder samt att utveckla aktuell del av Ekholmen till en levande och integrerad stadsmiljö samt bidrar till att ge Ekholmsvägen karaktären av en stadsliknande gata. Detaljplanen syftar även till att samla områdets bilparkering till ett parkeringshus och på så sätt använda marken mer effektivt i ett strategiskt bra läge.

Samråd genomfört

Samråd pågick 16 januari - 28 februari 2020. Informations- och samrådsmöte hölls 5 februari 2020.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar och planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 mars 2020