Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset)

Detaljplan i Ekkällan för Innerstaden 1:30 m.fl. (Universitetssjukhuset).

Region Östergötland har behov av utveckling av sjukhusbebyggelsen inom Universitetssjukhuset. Detaljplanen möjliggör för fortsatt utveckling av sjukhuset genom bland annat ny bebyggelse i de södra delarna, ny entrébyggnad i söder och ny kollektivtrafikhållplats.

En vision över hur Universitetssjukhusets södra entré kan komma att se ut i framtiden. Bild: Carlstedt arkitekter.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 september-11 november 2020.

På grund av pågående pandemi hade vi inte något informationsmöte. Vi har istället tagit fram en informationsfilm om planförslaget.

Samlade frågor och svar

Förslaget innebär inte att parkeringarna flyttar längre från sjukhusverksamheten. Med parkeringshus istället för markparkeringar hamnar besöksparkeringar intill eller under verksamheter och närmare exempelvis Södra entrén. Det innebär att det blir smidigare att ta sig vidare in i sjukhuset via exempelvis hissar.

Förslaget innebär en ny gång- och cykelväg via Garnisonsvägen, genom sjukhusområdet mellan områdena F, G, M och N och vidare genom Magistratshagen. Se röd markering i kartan.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 16 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: