Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Flamman 2 m.fl.

Detaljplan i Gottfridsberg för Flamman 2 m.fl.

Detaljplanen möjliggör för cirka 150 nya bostäder inom Flamman och centrumverksamheter i bottenplan. Planen medger en bebyggelse som i sin volym, kvartersform och utformning ska samspela med befintlig studentbostadshuset inom Flamman 2. Ny bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra till fem våningar varav den översta våningen är inskjuten för att relatera till befintlig bebyggelse inom fastigheten som är tre våningar. Befintlig bebyggelse är särskilt kulturhistoriskt värdefull skyddas med varsamhet, mot exteriör förvanskning och rivning. Samtidigt som tillkommande bebyggelse ska samspela med befintlig ska den även genom sin utformning bidra till ett nytt uttryck från sin tid och att omkringliggande miljöer upplevs attraktiva och trygga. Hänsyn har tagits till områdets förutsättningar och framförallt till befintlig bebyggelses kulturhistoriska värden samt till de naturvärden som de befintliga tallarna har.

Samråd genomfört

Samråd pågick 22 oktober - 26 november 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 12 november 2019.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Freja Råberg som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2019