Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Johannelund - Tandkronan 3 m.fl.

Detaljplan i Johannelund för Tandkronan 3 m.fl.

Genom att möjliggöra ny bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 4-8 våningar syftar detaljplanen till att försörja en ökande befolkning med bostäder samt att utveckla aktuell del av Johannelund till en integrerad och attraktiv stadsmiljö.

Planens syfte är vidare att åstadkomma en sammanhängande bebyggelse mot Brokindsleden och Ålerydsvägen med utmärkande arkitektonisk gestaltning som bidrar till att beteckna Linköpings sydöstra entré på ett tilltalande sätt.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 18 november-30 december 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 3 december 2019.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: