Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Johannelund - Tandkronan 3 m.fl.

Detaljplan i Johannelund för Tandkronan 3 m.fl.

Genom att möjliggöra ny bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 4-8 våningar syftar detaljplanen till att försörja en ökande befolkning med bostäder samt att utveckla aktuell del av Johannelund till en integrerad och attraktiv stadsmiljö. Planens syfte är vidare att åstadkomma en sammanhängande bebyggelse mot Brokindsleden och Ålerydsvägen med utmärkande arkitektonisk gestaltning som bidrar till att beteckna Linköpings sydöstra entré på ett tilltalande sätt.

Samråd genomfört

Samråd pågick 18 november - 30 december 2019. Informations- och samrådsmöte hölls 3 december 2019.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ali Hajar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020