Ljungsbro - Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplaneförslaget medger cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn. I planförslaget inryms därför även en förskola.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 5 februari - 18 mars 2018. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 27 februari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Erik Adolfsson

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 65

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2018