Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplan i Ljungsbro för Björkö 3:31 m.fl.

Detaljplaneförslaget medger cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn. I planförslaget inryms därför även en förskola.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 5 februari - 18 mars 2018. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 27 februari 2018. Fortsatt arbete pågår med justering av detaljplan. Information kommer att uppdateras när detaljplanen ska ställas ut för granskning.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020