Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mjärdevi - Lambohov 2:20

Detaljplan i Mjärdevi för del av Lambohov 2:20 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsmark och kontorsmark för kunskapsintensiva utvecklings- och forskningsföretag. För att möta upp verksamheternas och omgivningens behov av boende möjliggörs bostäder samt tillfällig vistelse i form av hotell och lägenhetshotell. Intentionerna i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla beaktas.

Samråd genomfört

Samråd pågick 25 juni - 20 september 2020.

Planskede

Samrådet är genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 september 2020