Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Slaka - Häradsjorden 1:1

Detaljplan i Slaka för del av Häradsjorden 1:1 m.fl.

 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Slaka. Planen syftar till att möjliggöra för en blandad bebyggelsetyp med både friliggande och gruppbyggda villor och radhus i ett område som präglas av övergången mellan tätortsbebyggelse och landsbygd. Bebyggelsens skala och utbredning har anpassats för att skapa småskalig bebyggelse med variation i täthet och höjd inom området.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i gällande översiktsplan.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 13 september-25 oktober 2019. Samrådsmöte hölls 9 oktober 2019.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Dokument

Cityplanner

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: