Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Slaka - Häradsjorden 1:1

Detaljplan i Slaka för del av Häradsjorden 1:1 m.fl.

 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Slaka. Planen syftar till att möjliggöra för en blandad bebyggelsetyp med både friliggande och gruppbyggda villor och radhus i ett område som präglas av övergången mellan tätortsbebyggelse och landsbygd. Bebyggelsens skala och utbredning har anpassats för att skapa småskalig bebyggelse med variation i täthet och höjd inom området.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 13 september - 25 oktober 2019. Samrådsmöte hölls 9 oktober 2019.

Planskede

Förslaget befinner sig i skedet bearbetning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

 

Dokument

Cityplanner

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020