Vasastaden - Anders 8

Ändring av detaljplan i Vasastaden genom tillägg till SPL712 (Anders 8)

Gällande plan anger Handel. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddad med bestämmelsen q. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet inom fastigheten Anders 8 utfärdat 2011-08-15 giltigt fram till 2016-05-26. Det tidsbegränsade bygglovet har förlängts till och med 2019-05-26. Planändringen syftar till att även tillåta gymnasie- och vuxenutbildning samt kontor inom fastigheten Anders 8 utan att påverka byggnadens kulturhistoriska värden. Planändringen överensstämmer med Översiktsplan för staden Linköping antagen 2010.

Samråd genomfört

Samråd pågick 20 januari – 10 februari 2016. 

Innan detaljplan kan ställas ut för granskning ska fastighetsägaren genomföra ett antal utredningar kopplat till marken inom fastigheten.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Lisa Setterdahl

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 68

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2018