Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vimanshäll - Tändspolen 1 m.fl.

Detaljplan i Vimanshäll för Tändspolen 1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder med inslag av verksamheter i bottenplan samt trygghetsboende. Planens syfte är även att möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola. Området består idag av befintlig förskola, en tom grusplan där det tidigare funnits en bensinstation samt öppna gräsytor.

Samråd genomfört

Samråd pågick 12 november - 9 december 2018.

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emma Löfgren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020