Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vimanshäll - Tändspolen 1 m.fl.

Förslag på ny bebyggelse med bostäder i form av flerbostadshus och radhus, lokaler för verksamheter i bottenplan och trygghetsboende. Förslaget innehåller även utbyggnad av befintlig förskola.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder med inslag av verksamheter i bottenplan samt trygghetsboende. Planens syfte är även att möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola. Området består idag av befintlig förskola, en tom grusplan där det tidigare funnits en bensinstation samt öppna gräsytor.

Process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Samråd pågick 12 november-9 december 2018.

Bearbetning

Synpunkter som kommer in under samrådet kan leda till att detaljplaneförslaget bearbetas. Det innebär att detaljplaneförslaget omarbetas för att bättre anpassas till platsens förutsättningar.

Kommunen svarar på inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Dokument

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ida Hellman som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021