Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - del av Smedstad 1:4 m.fl.

Detaljplan i Berga för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Stadsbyggnadsprojekt Berga)

I Berga planeras för ett nytt område med 500-700 bostäder i flerfamiljshus och småhus. De färdiga bostäderna ska bestå av hyresrätter och bostadsrätter. Inom området planeras också för en kombinerad skola och förskola samt parkeringshus. 

2017 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med Stadsbyggnadsprojekt Berga får inledas. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.

Målen för Stadsbyggnadsprojekt Berga är en tätare och med sammanhållen stad, en stor andel bostäder med överkomliga hyror samt tidig byggherremedverkan.

Plankontoret genomförde under 2018 två markanvisningstävlingar för att utse sex byggherrar som tillsammans med kommunen ska utveckla Berga. Byggherregruppen har under 2019 tagit fram ett stadsbyggnadskoncept i dialog med Linköpings kommun.

Den 12 februari 2020 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med detaljplanen får påbörjas. Byggherrarnas stadsbyggnadskoncept kommer att ligga till grund för detaljplanearbetet. Samråd beräknas äga rum under hösten 2020. Planen väntas kunna antas tidigast vid halvårsskiftet 2021. Först därefter kan själva byggnationen i området påbörjas.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att starta ett detaljplanearbete i Berga för del Smedstad 1:4 m.fl.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Lisa Setterdahl och exploateringsingenjör Jonas Sievervik som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 februari 2020