Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Berga - Ljushuvudet 2 m.fl.

Detaljplan i Berga för Ljushuvudet 2 m.fl.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Lagandan 1, Lekstugan 1, Lägerbålet 1 och Ljushuvudet 2 i Berga. Planområdet ligger öster om Haningeleden, norr om Ålerydsvägen och söder om Smedstadsbäcken.

Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av Bäckskolan och förskolan som byggnader i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad gällande detaljplaner medger. Ansökan omfattar även frågan om att bygga en idrottshall inom området. Dessutom omfattar prövningen även fråga om ett framtida vårdboende vilket medges av gällande detaljplan men behöver ha en större byggrätt än vad som medges.

En ny detaljplan förväntas prövas med utökat planförfarande. Arbetet har inletts andra halvåret 2018.

Planskede

Startbeslut och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Berga för Ljushuvudet 2 m.fl.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 januari 2021