Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - Ekholmen 2:5 och 2:6

Detaljplan i Norra Ekholmen för del av Ekholmen 2:5 och 2:6 (Ålerydsvägen)

Detaljplan av ny förskola för framtida bruk i enlighet med planprogram för Norra Ekholmen. 

Berörda sakägare kommer att delges och informeras i vanlig ordning enligt Plan- och Bygglagen. Mer information kommer när planarbetet har påbörjats.

Planskede

Startbeslut och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Norra Ekholmen för del av Ekholmen 2:5 och 2:6.

 

Kommunens projektledare

Avdelningschef Christian Wintenby som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2020