Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekkällan - Smedstad 1:18 (Ryttargårdskyrkan)

Detaljplan i Ekkällan för Smedstad 1:18.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för Smedstad 1:18 m.fl. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Garnisonsvägen och omfattar också Grenadjärparken.

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av tre nya kvarter kring den befintliga kyrkan. Kvarteren innehåller sammanlagt cirka 350 bostäder av olika slag, förskola, utbildningslokaler och enstaka lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Byggnationen ska bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån.

Detaljplanen är en av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ekkällan för Smedstad 1:18.

Kommunens projektledare

Avdelningschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020