Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Garnisonen - Smedstad 1:21 m.fl.

Detaljplan i Garnisonen för Smedstad 1:21 m.fl.

Planområdet ligger inom det så kallade kasernområdet där flera olika rättsvårdande myndigheter har sin verksamhet idag. Fastighetsägaren Garnisonsfastigheter vill expandera befintliga verksamhetslokaler inom tre föreslagna delområden inom och i anslutning till den egna fastigheten. Föreslagen expandering ligger till viss del inom kommunal naturmark.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett planarbete för en del av fastigheten Smedstad 1:21 i stadsdelen Garnisonen. Detaljplanearbetet bedöms inledas andra halvåret 2019 och kunna vara slutfört tidigast första halvåret 2021.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Erik Adolfsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 april 2019