Hoppa till huvudinnehåll

Gistad - Uggeltorp 1:16

Arbete pågår med att undersöka möjligheten för en blandning av verksamheter inom hela fastigheten.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Syftet med en ny detaljplan för Uggeltorp 1:16 är att möjliggöra en blandning av verksamheter inom hela fastigheten. Exakt vilka typer av verksamheter som kan bli aktuella på området kommer utredas under planarbetet men det skulle kunna handla om exempelvis verkstäder, hantverkare, lager, kommersiell service och idrottsanläggning.

En fråga som behöver beaktas är närheten till stambanan och de riskavstånd som medföljer denna. Andra frågor som kommer undersökas är bland annat föroreningar i mark, geoteknik och dagvatten.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Gistad för Uggeltorp 1:16.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 15 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: