Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Floristen 1 med flera

Arbete pågår för att undersöka möjligheten för cirka 200 nya bostäder inom Floristen 1 med flera i Gottfridsberg.

Floristen1.png

Markeringen i kartan visar planområdet.

Stångåstaden vill förtäta med cirka 200 nya bostäder på parkeringsytorna inom sitt nuvarande fastighetsbestånd i Floristen 1 och Obducenten 3-7 i Gottfridsberg. Detaljplanen ska pröva möjligheten med förtätning. Syftet är att få en förtätad markanvändning med goda livsmiljöer och en fungerade infrastruktur. Service och kontor prövas i bottenvåning i ett attraktivt läge intill Linköpings innerstad. 

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Gottfridsberg för Floristen 1 med flera.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emma Löfgren. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023