Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Floristen 1 med flera

Arbete har pågått under åren 2022-2023 för att undersöka möjligheten för cirka 200 nya bostäder inom Floristen 1 med flera i Gottfridsberg.

Floristen1.png

Markeringen i kartan visar planområdet.

Detaljplanearbetet för området har sedan november 2023 varit pausat och har nu avslutats. Inom
planområdet finns en sedan länge känd deponi. Under planarbetets gång har deponin undersökts
mer detaljerat och fynd av föroreningar har gjorts. Föroreningarna bedöms så pass allvarliga att
kommunen och Stångåstaden har valt att avsluta det aktuella planarbetet för att kunna fortsätta
utreda och hantera deponiområdet. Området är fortsatt intressant att utveckla och förtäta, men en
sanering behöver ske först. Tidplan för detta är inte fastställt utan det behöver utredas vidare. 

Process

Beslut att avsluta detaljplanearbetet togs februari 2024.

Kommunens projektledare

Kommunens planarkitekt för projektet är Emma Löfgren. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 maj 2024