Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gottfridsberg - Omtanken 3

Detaljplan i Gottfridsberg för Omtanken 3

Ett arbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för Omtanken 3. Planområdet ligger i stadsdelen Gottfridsberg. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten med förskola och trygghetsboende.

Planarbetet beräknas pågå under 2020-2021.

I samband med planarbetet kommer en del fältarbeten genomföras i området, till exempel inmätningar av befintliga förhållanden samt geotekniska och arkeologiska utredningar.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Gottfridsberg för Omtanken 3.

Under planprocessen kommer det vara möjligt att komma med synpunkter på planförslagen vid flera tillfällen. Då kommer kommunen att annonsera i Corren och skicka information till berörda fastighetsägare. De aktuella planförslagen återfinns då också på kommunens webbplats.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Senast uppdaterad den 11 december 2020