Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hejdegården - Silverräven 6

Arbete pågår för att undersöka möjligheten att bygga på fler våningar på den gamla gymnasieskolan S:t Larsskolan och två till tre nya byggnader. Byggnaderna föreslås innehålla verksamheter, bostäder och en ny förskola.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Silverräven 6 i Hejdegården. Planområdet ligger nordöst om Brokindsleden intill Valhallagatan.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning i stadsdelen Hejdegården med fler bostäder, kompletterande verksamhetslokaler och en förskola. Planen uppskattas kunna ge plats för cirka två till tre nya byggnader samt påbyggnad med fler våningar av några av de befintliga husen.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att starta ett detaljplanearbete i Hejdegården för Silverräven 6.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021