Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hejdegården - Silverräven 6

Detaljplan i Hejdegården för Silverräven 6.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Silverräven 6 i Hejdegården. Planområdet ligger nordöst om Brokindsleden intill Valhallagatan.

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning i stadsdelen Hejdegården med fler bostäder, kompletterande verksamhetslokaler och en förskola. Planen uppskattas kunna ge plats för cirka två till tre nya byggnader samt påbyggnad med fler våningar av några av de befintliga husen.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att starta ett detaljplanearbete i Hejdegården för Silverräven 6.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Däljemar som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020