Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Amasonen 3

Detaljplan i Innerstaden för Amasonen 3.

En ny detaljplan i Innerstaden för Amasonen 3 och del av Innerstaden 1:3 som ska pröva lämpligheten och möjligheten av att tillskapa verksamhetslokaler, kontor och eventuellt boende/vårdboende ska tas fram. Området ligger intill korsningen Östgötagatan/Västra vägen. Inom området finns idag bland annat parkering och grönytor samt en byggnad där Länsstyrelsen är etablerad. Länsstyrelsens byggnad föreslås kompletteras med ytterligare en indragen våning och en ny byggnad i fyra våningar samt med ett suterrängplan föreslås byggas på parkeringen. I den nya byggnaden föreslås en vårdcentral etableras. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan beräknas kunna påbörjas under våren 2020 och vara klar tidigast första halvåret 2022.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Amasonen 3.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: