Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Egypten 18

Ändring av detaljplan (SPL 372) i Innerstaden för Egypten 18

Syftet med detaljplaneändringen är att genom tillägg möjliggöra inredning av bostäder på bottenvåningen inom planområdet. I gällande detaljplan (SPL 372) finns en bestämmelse som motverkar inredning av bostäder på bottenvåningen. Tillägget omfattar därför i första hand denna bestämmelse som upphör att gälla i och med denna ändring.

Planskede

Startbeslut och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta en detaljplaneändring i Innerstaden för Egypten 18. Ändringen handläggs med begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2019