Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Krigaren 1 m.fl.

Detaljplan i Innerstaden för Krigaren 1 m.fl.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Krigaren 1 m.fl. Planområdet ligger i stadsdelen Tannefors intill Stångån och är en del av innerstaden.

Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att förtäta kvarteret Krigaren med flerbostadshus. Fastighetsägarens föreslagna exploatering ligger delvis inom kommunal parkmark och inom detaljplanearbetet behöver utformningen intill Stångån beaktas. I gällande översiktsplan för staden Linköping antagen juni 2010 föreslås en väsentlig utveckling av Linköpings innerstad öster om Stångån. Det föreslås tät stadsbebyggelse med blandade användningar så som bostäder, kontor, handel, offentlig och kommersiell service.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Krigaren 1 m.fl. 

Kommunens projektledare

Planarkitekt Hanna Svensson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2019