Hoppa till huvudinnehåll

Ljungsbro - Heda 1:8

Arbete pågår med att möjliggöra för räddningstjänsten att anlägga en ny räddningsstation.

Ljungsbro - Heda 18.png

Markering i kartan visar planområdet.

Linköpings kommun har inlett ett arbete med att detaljplanelägga ett område i Ljungsbro med syftet att pröva möjligheten att anlägga en ny räddningsstation.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ljungsbro för del av Heda 1:8.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emil Karlborg. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Ljungsbro och Bergs utveckling

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Det pågår arbete med att ta fram flera nya detaljplaner i Ljungsbro och Berg som innebär att områdena kan utvecklas med ny bebyggelse och verksamheter framöver.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023