Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekängen - Stensätter 1:257 m.fl.

Ändring av detaljplan i Ekängen för Stensätter 1:257 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en asfaltering av vägar inom detaljplan 1372 och 1456. I gällande detaljplan är de flesta vägarna av egenskapsbestämmelsen grus vilket innebär att vägarna inte får asfalteras. Ändringen föreslås ske i form av en ny detaljplan med hänsyn till tydlighetskravet i PBL (4 kap § 32). För att tydliggöra detaljplanesituationen i området ytterligare kommer Björksättersvägen att inkluderas i planen och därmed kommer detaljplan 1516 att ersättas.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ekängen för Stensätter 1:257 m.fl.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 oktober 2020