Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Innerstaden - Delfinen 2

Detaljplan i Innerstaden för Delfinen 2

Syftet med detaljplan är att pröva möjligheten att höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet. Planområdet är lika med fastighetens och även lika med gällande detaljplans.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Innerstaden för Delfinen 2.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Roger Stigsson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 12 maj 2020