Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mjärdevi - Idéskissen 1

Ändring av detaljplan i Mjärdevi för Idéskissen 1.

Planarbetet innebär en ändring av gällande detaljplan. Syftet med ändringen är att möjliggöra att befintlig skolverksamhet på fastigheten kan finnas kvar. Idag har verksamheten tillfälligt bygglov.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Mjärdevi för Idéskissen 1.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 29 oktober 2020