Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mjärdevi - Lambohov 2:20

Detaljplan i Mjärdevi för del av Lambohov 2:20

Planarbetets syfte är att pröva möjligheten för verksamhetsmark i Mjärdevi, där intentionerna i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla beaktas.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Mjärdevi för del av Lambohov 2:20.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 april 2020