Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - Idrottsföreningen 1 m.fl.

Detaljplan i Östra Valla för Idrottsföreningen 1 m.fl.

En ny detaljplan för Östra Valla för Idrottsföreningen 1 m.fl. som möjliggör byggnation av cirka 100 nya bostäder ska tas fram. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan/ Garnisons-vägen. I dag är det bland annat garage, markparkering, komplementbyggnader och grönytor på platsen. Tanken är att området ska bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån. Planen uppskattas kunna ge plats för mellan fyra och sju byggnader i tre till sju våningar. Arbetet med att ta fram en detaljplan beräknas kunna påbörjas under första halvan av 2020 och vara klar tidigast andra halvåret 2021.

Detaljplanen för Östra Valla för Idrottsföreningen 1 m.fl. är en av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Östra Valla för Idrottsföreningen 1 m.fl.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Pettersson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 januari 2020