Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - Idrottsföreningen 1 m.fl.

Detaljplan i Östra Valla för del av fastigheten Idrottsföreningen 1 och del av Valla 1:6.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för delar av fastigheterna Idrottsföreningen 1 och Valla 1:6. Området ligger intill korsningen Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan/Garnisonsvägen.

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av omkring fyra byggnader i fem till sju våningar med cirka 100 nya lägenheter och enstaka inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen.

I dag är det bland annat garage, markparkering, komplementbyggnader och grönytor på platsen. Tanken är att byggnationen ska bidra till att skapa en ny entré till staden söderifrån.

Detaljplanen är en av flera etapper som baseras på ett planprogram för hela Djurgårdsgatan, mellan Lasarettsbacken och Garnisonsvägen, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Östra Valla för Idrottsföreningen 1 och del av Valla 1:6.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Elin Möller når du via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020