Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Östra Valla - Idrottsmärket 1

Detaljplan i Östra Valla för Idrottsmärket 1 och del av Valla 1:6.

Detaljplanen ska genom en detaljplaneprövning pröva områdets lämplighet för ny bebyggelse väster om Djurgårdsgatan. Området i helhet är utpekat för förtätning i både Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (2016) och i Detaljplaneprogram för Djurgårdsgatan (2015). Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad (2016) anger Djurgårdsgatan som ett av flera strategiska stråk i innerstaden. Stråken utgör bärande element där utvecklingen ska koncentreras kring. Arbetet med att ta fram en detaljplan beräknas kunna påbörjas under första halvan av 2020 och vara klar tidigast andra halvåret 2021.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Östra Valla för Idrottsmärket 1 och del av Valla 1:6.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Freja Råberg som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2020