Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ramshäll - Ramshäll 1:1

Förslaget innehåller en förskola i två våningar, med plats för 100-120 barn. På grund av planer på nya bostäder i Berga finns det ett behov av fler förskoleplatser i området.

I stadsdelen Berga har ett antal nya detaljplaner antagits som kommer att generera ett behov av nya förskolor. Ett exempel på detta är detaljplanerna i kvarteret Lavinen och kvarteret Laggkärlet.

Den nya förskolan behöver en kapacitet på 100-120 platser med en fastighetsarea av 4000-5000 kvadratmeter med tillhörande utemiljö/friyta. Byggnaden avses att uppföras i två plan.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ramshäll för del av Ramshäll 1:1.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021