Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ramshäll - Ramshäll 1:1

Detaljplan i Ramshäll för del av Ramshäll 1:1

I stadsdelen Berga har ett antal nya detaljplaner antagits som kommer att generera ett behov av nya förskolor. Ett exempel på detta är detaljplanerna i kvarteret Lavinen och kvarteret Laggkärlet.

Den nya förskolan behöver en kapacitet på 100-120 platser med en fastighetsarea av 4000-5000 m2 med tillhörande utemiljö/friyta. Byggnaden avses att uppföras i två plan.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ramshäll för del av Ramshäll 1:1.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Anna Carlenius som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Senast uppdaterad den 10 december 2020