Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ryd - Osten 2

Detaljplan i Ryd för Osten 2.

 

Primär inriktning för detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta högre byggnadshöjd (idag tillåts maximalt två våningar) samt att anpassa och förtydliga markanvändningen utifrån aktuell hotellverksamhet (idag anges handel- och motorserviceändamål) för fastigheten Osten 2.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Ryd för Osten 2.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Tommy Berglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 6 augusti 2021