Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångebro - Paletten 1

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att bygga en multihall.

Syftet med projektet är pröva möjligheten att uppföra en multihall inom aktuell fastighet. Projektet ska också medverka till omvandlingen av området i enlighet med Linköpings arkitekturprogram, utvecklingsplanen för innerstaden, mötesplatsplanen samt principer och inriktningar i kommande fördjupad översiktsplan för Stångebro. 

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Stångebro för Paletten 1.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Ida Hellman som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 24 september 2021