Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linghem - Himna 11:4 m.fl.

Detaljplan i Linghem för Himna 11:4, 3:2 m.fl. (Norra Himna) samt för Himna 3:2, 1:3 m.fl. (Södra tillfarten)

Den 24 april 2019 godkändes Strukturskiss för Västra Linghem av Samhällsbyggnadsnämnden. Den möjliggör för cirka 700 bostäder, en fullstor hall och en skola för 400 elever. Strukturskissen visar en vision för området och skissen behöver nu fördjupas och konkretiseras genom fortsatt planering.

Området etappindelas i tre till fyra detaljplaner. Hösten 2019 startar Plankontoret arbetet med detaljplaner för Södra tillfarten och Norra Himna

Detaljplan för Himna 11:4, 3:2 m.fl. (Norra Himna) etapp 1 ska inrymma bland annat bostäder, allmänna mötesplatser och parker, naturområden, lekplatser, skola, förskola, kommunal och privat service. Målet är att skapa en hållbar stadsdel med varierad bebyggelse. 

Parallellt arbetar Trafikverket med framtagande av en ny anslutning till Linghem från väg 796 samt en förbifart väster om Linghem. Detaljplan för Himna 3:2, 1:3 m.fl. (Södra tillfarten) innefattar en väg som kommer att ansluta till förbifarten från Himnavägen söder om Linghems centrum.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Linghem för Himna 11:4, 3:2 m.fl. (Norra Himna) samt för Himna 3:2, 1:3 m.fl. (Södra tillfarten)

Kommunens projektledare

Planarkitekt Åsa Westergren som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 21 augusti 2019