Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tallboda - Malmskogen 10:1 m.fl.

Detaljplan i Tallboda för Malmskogen 10:1 m.fl.

Detaljplanering pågår i östra Tallboda för Malmskogen 10:1 m.fl. i syfte att tillgodose kommunens behov av bostäder. Planen beräknas ge ett tillskott av framförallt radhus och mindre flerbostadshus, maximalt två våningar.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Tallboda för Malmskogen 10:1 m.fl.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Malin Eriksson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 december 2020