Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg - Vimarka 2:8 m.fl.

Detaljplan i Vårdsberg för Vimarka 2:8 m.fl.

 

Planområdet utgörs dels av fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd. Sammanlagt kan området komma att bebyggas med omkring 30 nya småhus samt en eventuell förskola och gruppbostad och gemsamma ytor såsom vägar och grönytor.

Planskede

Startbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-17 att ge positivt planbesked och 2018-08-22 att detaljplan i Vårdsberg socken för Vimarka 2:8 m.fl. får påbörjas.

Kommunens projektledare

Avdelningschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 11 december 2020