Hoppa till huvudinnehåll

Vasastaden - Beridaren 6, 9 och 13

Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för bostäder i flerbostadshus och även möjlighet till lokaler för verksamheter i bottenvåningen.

Beridaren.png

Markering i kartan visar planområdet.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten till förtätning med bostäder i ett attraktivt läge intill Linköpings innerstad och förtäta innerstaden i linje med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad och Arkitekturprogram för Linköpings innerstad.

Förtätningen genomförs genom att ta fram en detaljplan där markanvändningen ändras från småindustri- och hantverksändamål till bostads- och centrumändamål. Det tilltänkta kvarteret är tänkt att innehålla framförallt bostäder, men även möjlighet till lokaler för verksamheter i bottenvåningen.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Vasastaden för Beridaren 6, 9 och 13.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Emelie Greiff. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Fler planer för övre Vasastadens utveckling

Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Utvecklingen består av flera planer.

Senast uppdaterad den 5 september 2023