Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Västra Valla - Del av Intellektet 1

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 (Universitetet).

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Intellektet 1. Området som detaljplanearbetet tittar på omfattas av södra delen av Campusområdet vid Kunskapslänken/Olaus Magnus väg, i anslutning till Universitetsparken. Under arbetet studeras också bebyggelse i anslutning till Vallastaden; vid Campushallen och vid Katastrofmedicinskt centrum. 

Detaljplanearbetet tittar preliminärt på 600-800 student- och forskarbostäder. Det slutliga antalet bostäder är beroende på vilka områden som detaljplanearbetet kommer fram till är lämpliga för bebyggelse. 
 
Arbetet med detaljplanen är ett led i genomförandet av kommunens "Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla", antagen 2019, samt Linköpings universitets och Akademiska Hus "Campusplan Campus Valla, LiU 2018-2030", upprättad 2018.

Planskede

Startbeslut. Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Västra Valla för del av Intellektet 1.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 10 december 2020