Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Västra Valla - Del av Intellektet 1

Arbete pågår med att ta fram ett förslag på 600-800 student- och forskarbostäder vid södra Campusområdet och vid Campushallen i Vallastaden.

Ett detaljplanearbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Intellektet 1. Området som detaljplanearbetet tittar på omfattas av södra delen av Campusområdet vid Kunskapslänken/Olaus Magnus väg, i anslutning till Universitetsparken. Under arbetet studeras också bebyggelse i anslutning till Vallastaden, vid Campushallen och Katastrofmedicinskt centrum. 

Detaljplanearbetet tittar preliminärt på 600-800 student- och forskarbostäder. Det slutliga antalet bostäder är beroende på vilka områden som detaljplanearbetet kommer fram till är lämpliga för bebyggelse. 
 
Arbetet med detaljplanen är ett led i genomförandet av kommunens "Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla", antagen 2019, samt Linköpings universitets och Akademiska Hus "Campusplan Campus Valla, LiU 2018-2030", upprättad 2018.

Process

Detaljplanechefen har på delegation fattat beslut om att starta ett detaljplanearbete i Västra Valla för del av Intellektet 1.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Planarkitekt Linus Johnson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 september 2021