Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lanthandeln i Linköping

Lanthandlarna i kommunen spelar en avgörande roll för att upprätthålla en god kommersiell service på landsbygden och för att fungera som nav för samhällsinformation.

Kommunen köper tjänster om bland annat samhällsinformation av fem lanthandlare, i Brokind, Bestorp, Ulrika, Nykil och Skeda Udde. Några av dessa affärer erbjuder varuhemsändning samt har en rad andra serviceerbjudanden.

Varu- och serviceförsörjningen i Linköpings omland syftar till att främja en tillfredsställande dagligvaruförsörjning på landsbygden. Vissa dagligvarubutiker prioriteras för statligt och/eller kommunalt stöd. Det finns även till exempel obemannade butiker och bensinsstationer i omlandet som erbjuder försäljning av dagligvaror.

Senast uppdaterad den 11 september 2020