Bygde/utvecklingsgrupper samt hembygdsföreningar

Bygdegrupp används här som en gemensam benämning för en förening, byalag, hembygdsförening eller annan gruppering som arbetar lokalt för utveckling av bygden och för bevarande av kulturvärden.

De grupperingar som i huvudsak arbetar med frågor som handlar om att utveckla den egna bygden benämns utvecklingsgrupper eller byalag.

Verksamheter och aktiviteter varierar mellan olika utvecklingsgrupper. Här kan nämnas följande:

  • Bevakar utbyggnads-, väg- och kollektivtrafikfrågor
  • Bedriver projekt
  • Driftansvar för allmän verksamhet som bad- och lekplats
  • Engagemang i lanthandeln
  • Genomför midsommarfirande, marknader och liknande arrangemang
  • Kulturaktiviteter som film, föreläsningar och dans
  • Besvarar remisser
  • Fångar upp aktuella lokala frågor samt hembygdsföreningar

Det finns idag förslag på bjuda in alla grupper som jobbar med utveckling av landsbygden till träffar någon gång per år. Vid dessa tillfällen kommer frågor upp som är av aktuell karaktär och av intresse för landsbygdsbefolkningen.

År 2000 inrättade Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Regionförbundet Östsam en gemensam regional bygdepeng som kan sökas av lokala utvecklingsgrupper i länet. En förutsättning för den regionala bygdepengen är att kommunen går in med en kommunal bygdepeng.

Vad är en lokal utvecklingsgrupp?

En lokal utvecklingsgrupp består av personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Lokala utvecklingsgrupper kallas de byalag, bygdekommittéer, byaråd, bygderåd och andra föreningar som aktivt tar del i arbetet att utveckla bygden.

Vad är bygdepeng?

En bygdepeng är en mindre summa pengar som är till för att underlätta för de personer som, tillsammans med övriga boende i ett område, vill engagera sig i sin bygds framtida utveckling.

Ansökan om Bygdepeng sänds till:

Utvecklingsavdelningen, Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Hur mycket pengar rör det sig om?

Bygdepeng i Linköpings kommun är på 6 000 kr vilket är maxbeloppet som Länsstyrelsen beviljar. Länsstyrelsen och Regionf Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan.  Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019