Landsbygdsgruppen

Landsbygdsgruppen har sedan 1987 verkat som initiativtagare och samordnare för arbetet med att utveckla landsbygden inom Linköpings kommun. Syftet med gruppen är att vara kontaktlänk mellan kommunstyrelsen och landsbygdens aktörer samt att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet. En kommunal landsbygdsgrupp är ganska unik i Sverige.

Arbetsuppgifter:

  • Övervakar kommunens landsbygdsstrategi och kommunens översiktsplan för landsbygden och småorterna.
  • Övervakar övergripande frågor som rör landsbygden.
  • Arbetar med utvecklingsfrågor (exempelvis bredband), näringslivsfrågor (exempelvis gröna näringar) med mera.
  • Skriver remissvar, till exempel gällande regionalt insatsprogram för landsbygden och serviceplan.
  • Anordnar stormöten.
  • Deltar på den årliga Landsbygdsriksdagen.

Möten och minnesanteckningar

Landsbygdsgruppen träffas ungefär fyra gånger per år.

Gruppen kallar till stormöten vid större informationsinsatser som bedöms vara av allmänintresse samt för att ha diskussionsmöten om aktuella frågor. Då bjuder man ibland in samtliga byalag, utvecklingsgrupper och boendeföreningar på landsbygden.

Landsbygdsgruppens sammansättning

I landsbygdsgruppen ingår:

  • två politiker från mandatperioden,
  • två representanter för byalag, utvecklingsgrupper och föreningar, från vart och ett av de geografiska utskottsområdena på landsbygden (Vreta Kloster, Åkerbo, Vårdnäs och Väst),
  • 1-2 suppleanter för varje område.
Rebecka Hovenberg (MP)
Rebecka Hovenberg (MP)

Gruppledare (MP)

Skicka e-post till Rebecka Hovenberg (MP)

E-post: rebecka.hovenberg@linkoping.se

Telefon: 073-254 41 16

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, 073-675 76 79

Kontakta landsbygdsgruppen

Har du frågor som du vill att landsbygdsgruppen ska ta upp, eller är du nyfiken, vill veta mer och kanske själv är intresserad av att delta i gruppen i framtiden?

Ta kontakt med ansvarig tjänsteman så för han din fråga vidare till gruppen:

Lars-Åke Gustafson

Tillförordnad landsbygdsstrateg 2018

Skicka e-post till Lars-Åke Gustafson

E-post: lars-ake.gustafson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 34

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2018