Lärandepromenader

Under 2016 och 2017 har en försöksverksamhet med sk ”Lärandepromenader” genomförts på tätorter i Linköpings omland. Syftet med dessa har varit att skapa ”lärande dialoger” om vilka problem, hinder, möjligheter och kreativa idéer som finns för att utveckla landsbygden lokalt och kanske även i vidare mening.

Promenaderna har genomförts på tre orter, Askeby, Nykil och Brokind.

Dokumenten är ett ”levande” arbetsmaterial med möjlighet att vartefter följa upp vad som har hänt/utvecklats eller inte. I juni 2018 har en utvärdering av promenaderna gjorts. Denna kommer att vara ett deldokument i utvecklingen av medborgardialoger på landsbygden 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2018