Lärandepromenader

Under 2016 och 2017 har en försöksverksamhet med sk ”Lärandepromenader” genomförts på tätorter i Linköpings omland. Syftet med dessa har varit att skapa ”lärande dialoger” om vilka problem, hinder, möjligheter och kreativa idéer som finns för att utveckla landsbygden lokalt och kanske även i vidare mening.

Promenaderna har genomförts på tre orter, Askeby, Nykil och Brokind.

Dokumenten är ett ”levande” arbetsmaterial med möjlighet att vartefter följa upp vad som har hänt/utvecklats eller inte. I juni 2018 har en utvärdering av promenaderna gjorts. Denna har resulterat i att lärandepromenader kommer att användas som en arbetsmetod av utskotten för medborgardialog. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019